Abiye ve Gelinlik Dikimi & Nakış Atölyesi

İstanbul Gelinlik Sanayicileri ve İhracatcıları Derneği ve çeşitli büyük gelinlik firmalarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, abiye ve gelinlik dikimi yapan birçok firmada yeterli düzeyde kalifiye elemanın olmadığı ve buna bağlı olarak da firmaların yurtdışından gelen ihracat taleplerine karşılık veremedikleri görülmüş ve bu nedenle sektörde var olan boşluğu doldurmak ve yeterli bilgiye sahip elemanları firmaların ihtiyaç duydukları alanlarda eğitmek amacıyla “Abiye ve Gelinlik Dikimi & Nakış Atölyesi” açıldı. Eğitim programı, Kadın Koordinasyon Merkezi Eğitim ve İstihdam Atölyesi’nde oluşturulan sınıflarda gerçekleştirildi.