Kadın Kordinasyon Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Kordinasyon Merkezi

Türkiye’yi derinden etkileyen 1999 Marmara Depremi’nden sonra örgütlü bir şekilde çalışmaya başlayan Kadın Koordinasyon Merkezi (KKM), o tarihten bu yana birçok projeyi hayata geçirdi ve binlerce yoksula ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi gücü ile gönüllülerin bir araya gelerek oluşturdukları Merkez, 2005 yılından itibaren faaliyetlerini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.

2005 baharına kadar özellikle gıda yardımlarıyla öne çıkan KKM, bugün kadınla ilgili birçok konuda aktif rol oynamaktadır. İstanbul genelinde dezavantajlı ailelerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye çalışan merkez, kadın ve çocuk özelinde gerçekleştirdiği sosyo – kültürel çalışmalar ile de sosyal hayatta var olma mücadelesi veren kadınlara destek olmaktadır.

2007 yılında faaliyete başlayan Eğitim ve İstihdam Atölyesi’nde ise kadınlara yönelik seminer ve meslek edindirme kursları düzenlenmektedir. Kadınlara özel gerçekleştirilen eğitim ve seminer programları ile bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra kadınların meslek edinmelerine katkıda bulunulmaktadır.

Galeri